Den svenska matrebellen

Vi började som en Matrebell 2019 och nu 2023 går vi mot att blir en fullfjädrad City Gross. Fortsatt en matrebell och fortsatt familjeägt. Följ oss på vår resa att ta med det bästa från MinMatbutik och foga samman med det bästa från City Gross.